Evolink.cloud е мащабна високопроизводителна облачна платформа, базирана на технологични решения на VMware, Hewlett Packard и Cisco systems.

Evolink.cloud предоставя ценово ефективни, скалируеми и надеждни решения за използване на IT инфраструктура под наем. За разлика от множество други доставчици на клауд базирани услуги, Еволинк осигурява и гарантира работата на всички критични елементи от клауд екосистемата:

 • Център за данни;
 • Мрежа;
 • Облачна инфраструктура;
 • Денонощна поддръжка.

Илюстрация на логическата архитектура на Evolink.cloud:

Evolink.cloud - Облачна платформа

 

 

Основен фокус на клауд платформата на Еволинк са сигурност, производителност и гъвкавост.

Сигурност гарантирана чрез:

 • Контрол на физическия достъп до центъра за данни;
 • Защита на IP ниво с комплексни firewall решения на Cisco systems;
 • Резервирани HP блейд сървъри, резервирани SAN сторидж масиви, резервирани мрежови връзки;
 • Възможностите на VMware за автоматична миграция на ресурси между отделни хардуерни компоненти.

Производителност гарантирана чрез:

 • Стриктна политика за провизиране на брой едновременни входно-изходни операции към сторидж масивите;
 • Най-висок клас хардуерна платформа от Hewlett Packard;
 • Nx10Gbps мрежова свързаност.

Гъвкавост осигурена чрез:

 • Възможност за инсталиране на произволна операционна система;
 • Предоставяне на комплексни конфигурации от виртуални сървъри и платформи;
 • Кратки срокове за имплементация на допълнителни ресурси при заявка;
 • Интернет достъп с избрана от клиента гарантирана скорост;
 • Мрежова свързаност към вътрешнокорпортивна мрежа или виртуална/физическа връзка към произволен телеком оператор в България или по света.