Evolink.cloud е мащабна високопроизводителна клауд платформа, базирана на технологични решения на VMware, Hewlett Packard и Cisco systems.

Имате нужда от виртуален сървър:

 • който да управлява корпоративната Ви поща;
 • който да управлява Вашите уеб ресурси;
 • на който да са разположени Вашата ERP система, счетоводен софтуер или складова програма;
 • на който да съхранявате Вашата вътрешно-фирмена информация, договори и оферти;
 • който да използвате за тестове на софтуер

и за всякакви други цели. Ще получите виртуален сървър веднага, подходящ за текущите ви цели и няма да е нужно да инвестирате средства в закупуването дори на много по-мощен такъв, отчитайки свои бъдещи нужди.

Evolink.cloud платформата позволява поръчка не само на базови виртуални сървъри, но Вие можете да получите и сложни конфигурации с множество виртуални сървъри и персонализирани допълнителни функционалности според своите нужди.

Част от тях са:

 • Дефиниране на специфична конфигурация от брой процесори и брой ядра. Например 1 процесор с 8 ядра или 2 процесора с по 4 ядра;
 • Извънредно голям обем RAM памет за един виртуален сървър – до 96GB;
 • Извънредно голям единичен дисков дял – до 1.9 TB;
 • Дефиниране на дисков масив със специфично бързодействие, чрез гарантиране на брой IOPS според нуждите на конкретно приложение.
 • vSphere Fault Tolerance (FT). Активирането на Fault Tolerance осигурява максимална наличност на виртуалния сървър, като гарантира нулев downtime, нулева загуба на данни и постоянна наличност на приложенията без цената и сложността на традиционните  хардуерни и софтуерни решения за клъстериране;
 • Интеграция на предоставените клауд ресурси с корпоративната мрежа чрез осигуряване на гарантирани връзки към отдалечени офиси, Интернет достъп с гарантиран капацитет, връзка  към корпоративна Виртуална частна мрежа, IP адресация от специфично адресно пространство и др.

Използвайте формата, за да отправите към нас Вашето запитване за специфичен виртуален сървър или комплексно облачно решение.

Вашето име:
Вашата електронна поща:
Вашето съобщение: