Еволинк предоставя услуги за защита от DDoS атаки чрез собствена специализирана платформа за наблюдение, инспекция и пречистване на трафика.

Всички потребители на виртуални сървъри от Еволинк получават безплатно базова защита от DDoS атаки. Защитата включва мониторинг на трафика и автоматично филтриране при детекция на атаки на протоколно и приложно ниво. Защитата работи както за IPv4, така и за IPv6.

Услугата за защита от DDoS атаки работи като наблюдава профила на входящия международен Интернет трафик, насочен към защитените хостове по редица параметри. В случай на отклонение от нормалния профил на потребление, подозрителният трафик се пренасочва към почистващата платформа. След анализ на този трафик, атакуващите пакети се остраняват и се пропускат само легитимните пакети да продължат към своята дестинация.

Пренасочването на трафика за почистване се извършва изцяло автоматично  и не изисква ръчна нaмеса нито от клиента, нито от инженерен екип на Еволинк. Срокът за активиране на защитата при детекция на атака е под 3 сек.

Защитата от DDoS не внася допълнително закъснение в трафика, нито влошава усещането за потребителите.

При нужда от по-комплексна защита за специфични уеб приложения Еволинк предоставя разширен пакет от услуги, включващ защита от атаки на приложно ниво, защита от DNS атаки, защита от Web атаки, защита от SSL атаки , web Injections, NTP amplification и много други.