Гръбнакът на Content Delivery Network на Еволинк е базиран на клауд платформата на компанията.

Това решение осигурява изключително висока гъвкавост и надеждност на платформата за дистрибутирано излъчване на видео съдържание в Интернет (Evolink.CDN).

Evolink.cloud осигурява ресурси при нужда за:

 • транскодинг на видео съдържание;
 • събиране и обработване на статистическа информация;
 • съхранение на видео материали;
 • посрещане на пикова аудитория.

Evolink.CDN е услуга насочена към широк кръг компании, търсещи удобно и надеждно решение за публикуване на видео съдържание в Интернет в областта на:

 • Спортни събития
 • Пресконференции
 • Концерти
 • Модни дефилета
 • Лекции
 • Постановки
 • Презентации
 • Телевизионни медии
 • Радиостанции
 • Отдалечено видео наблюдение
 • Публични камери
 • Новини
 • Репортажи
 • Рекламни клипове
 • Филми
 • Музика
 • Видео уроци
 • и др.