BG | EN
Начало За нас Cloud под наем Облачни услуги Еволинк Cloud Платформа Гаранции Контакти Поддръжка

VPN мениджър

 

Искате да имате пълен контрол върху Вашата виртуална частна мрежа? Да наблюдавате всеки един елемент, за да знаете какво да подобрите? Еволинк VPN Manager ще ви даде пълната свобода да наблюдавате всички ключови параметри на Вашата VPN услуга в реално време и да генерирате статистика за произволни изминали периоди. Платформата предоставя и редица средства за управление на услугата, устройствата, конфигурациите и контрол на достъпа до системите.

Еволинк VPN Manager е не само софтуер. Еволинк VPN Manager e цялостна клауд базирана платформа. С нея Вие ще получите:

  • комплексно решение за управление на Виртуална Частна Мрежа;
  • заделен облачен ресурс за поддръжка на платформата;
  • пълна резервираност на платформата;
  • инсталация, настройка и конфигурация;
  • интеграция с Вашата мрежа;
  • обучение за използване.

Еволинк VPN Manager се състои от следните шест основни модула, като в зависимост от конкретната техническа реализация могат да бъдат активирани част от модулите или пълният им обем:

 

Еволинк VPN Manager - Управление на Виртуална частна мрежа

 

Монитор за състоянието (LINK) – модул за наблюдение на наличието на свързаност до зададен списък от IP устройства. Поддържа известяване чрез e-mail и SMS, както и визуализация на състоянието в табличен и графичен вид.

Регистър на събитията (SYS) – модул за съхранение в база данни на всички системни съобщения, генерирани от устройствата. Чрез web интерфейс се предоставя възможност за генериране на разнообразни справки и проследяване на събития. Чрез него се подават аларми под формата на e-mail и SMS съобщения при настъпване на предварително дефинирани събития.

Визуализатор на натоварванията (RTG) – модул за следене натоварването и трафика на всички връзки, VPN и Интернет портове в мрежата на клиента. Съхранява данните в RRD база данни и ги илюстрира подробно чрез PNG изображения.

Монитор на отклоненията (SMOKE) - модул за следене на загуби, времезакъснения и jitter до зададени при предварителната конфигурация дестинации. Показва статистики за различни времеви периоди в PNG изображения.

Контрол на конфигурациите (CVS) – модул за проследяване на конфигурационните промени по устройствата в мрежата. Пази история на промените и оригиналните конфигурации в различни формати.

Контрол на достъпа (TAC) – web базиран модул за дефиниране на привилегии и права на достъп на потребители/администратори на мрежата чрез използване на т. нар. AAA (Authentication Accounting Authorization) модел на Cisco.

Поръчай своя клауд ресурс сега

 Web Hosting
CPU: 2.66 GHz
RAM: 2 GB
STORAGE: 40 GB
 Минимум
CPU: 2.67 GHz
RAM: 1 GB
STORAGE: 10 GB
 Mission Critical
CPU: 8 Cores * 2.67 GHz
RAM: 16 GB
STORAGE: 300 GB
Цена на текущата конфигурация
Инсталационна такса лв.
Месечна цена лв.
Месеци
Отстъпка%
Общо лв.
Всички цени са без 20% ДДС
  Количка