Център за управление и поддръжка на мрежата
(Service Desk)

ул. "Бързарица", №16В
ж.к. "Овча Купел"
гр. София 1618, България
Телефон: +359 2 9691 651
Мобилен: +359 887 661 430
ел. поща: support@evolink.com