Защо да изберете Еволинк?

  • Заради доверието, което нашите клиенти имат към нас;
  • Защото избрахме да внедрим платформа, базирана само на решения от световните лидери в областта на виртуализацията и клауд инфраструктурата;
  • Защото управляваме свои дейта центрове и контролираме всеки аспект от Вашето клауд решение;
  • Защото разполагаме с една от най-надеждните и добре развити мрежи в България;
  • Защото осигуряваме само най-добрата свързаност и видимост за своите клиенти;
  • Защото в Еволинк винаги има кой да отговаря на въпросите ви 24х7;
  • Защото освен виртуални сървъри, ние можем да осигурим качествена и надеждна връзка до Вашите офиси, най-високо качество Интернет свързаност, да интегрираме цялостно и надеждно решение, като поддържаме всеки един негов елемент;
  • Защото осигуряваме 99,99999% uptime на Вашия сървър.